Show Side Menu
Useful Resources

Ymweliadau a Chartrefi

Os ydych yn rhy dost i fynd i'r feddydfa, ffoniwch cyn 10.30 y bore ar y diwrnod yr hoffech i'r meddyg ymweld â chi. Os bydd y cais yn hwyrach yn y dydd, dylid fod am alwadau brys. Bydd eich cais yn cael ei basio i'r meddyg sydd ar ddyletswydd. Os oes modd, dewch i'r feddygfa os gwelwch yn dda oherwydd gall y meddyg weld o leiaf pedwar claf yn y feddygfa yn yr amser mae'n cymryd i weld ag un gartref.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd