Show Side Menu

Ymweliadau a Chartrefi

Os ydych yn rhy dost i fynd i'r feddydfa, ffoniwch cyn 10.30 y bore ar y diwrnod yr hoffech i'r meddyg ymweld â chi. Os bydd y cais yn hwyrach yn y dydd, dylid fod am alwadau brys. Bydd eich cais yn cael ei basio i'r meddyg sydd ar ddyletswydd. Os oes modd, dewch i'r feddygfa os gwelwch yn dda oherwydd gall y meddyg weld o leiaf pedwar claf yn y feddygfa yn yr amser mae'n cymryd i weld ag un gartref.

St Peter's Surgery - Meddygfa San Pedr - St Peter's Street , Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1AH
  • Telephone 01267 236241 (24 hours/awr)
Meddygfa San Pedr - Heol San Pedr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1AH
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top