Show Side Menu
Useful Resources

Sut I Gofrestru Gyda'r Meddygfa

Gyda cyflwyniad y Contract GMC Newydd yn Ebrill 2004 mae pob claf yn cofrestru gyda'r practis yn hytrach na gyda meddyg unigol. Oherwydd gall gymryd peth amser cyn i'ch cofnodion meddygol gyrraedd oddi wrth eich meddyg blaenorol, rydym yn gofyn i bob claf rhoi gymaint o wybodaeth ac sy'n bosib er mwyn sicrhau cywirdeb a diogelwch. Mae pob claf newydd sy'n dymuno cofrestru gyda'r practis yn cael cynnig apwyntiad i weld y nyrs er mwyn cael 'archwiliad cleifion newydd'. Prawf iechyd byr yw hwn er mwyn i ni gael gwybodaeth meddygol berthnasol amdanoch chi ac rydym yn gofyn i bawb dod a sampl dwr a'r meddyguniaeth rydych yn cymryd ar hyn o bryd.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd