Show Side Menu
Useful Resources

Rhifau Ffo'n Defnyddiol

Rhifau Ffon Defnyddiol 

Ysbytau 
Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin
01267 235151
Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli
01554 756567
Ysbyty Treforis, Abertawe
01792 702222
Ysbyty Singleton, Abertawe
01792 205666
Gwasanathau  
Canolfan Adnodd Wellfield, Caerfyrddin
01267 236017
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
01437 771220
Canolfan Busnes GIG Cymru 
01792 458066
Gofal Cymdeithasol Caerfyrddin
01267 234567
Cludiant I'r Ysbyty
08448 700888
Gorsaf Heddlu Caerfyrddin
0845 330 2000
Swyddfa Y Crwner 
01554 740710
Cynghor ar Bopeth
01267 234488
Canolfan Y Dydd, Caerfyrddin
01267 224420
Cerbydau y Wlad
01267 233281/234633
Cynghor Iechyd Cymuned Caerfyrddin
01267 231384
Fferyllyddion 
Boots, Caerfyrddin
01267 236368
Nigel Williams, Caerfyrddin
01267 236541
Tesco, Caerfyrddin
01172 917568
Walter Lloyd, Caerfyrddin
01267 236947
Rowlands Caerfyrddin
01267 234550
Morrisons, Caerfyrddin
01267 236593
Cymorth Hunan 
RELATE (Arweniad Mewn Priodas)
01267 236737
Samariaid
08457 909090
Alcoholig Anhysbys
08457 697555
Achos Oedran
01554 784080
Llinell gymorth i Blant
0800 1111
Galw Iechyd Cymru
0845 4647
Gwasanaeth Camddefnydd Cyffuriau a Alcohol (DDAS) - Prif Cyswllt
03303 639 997
Gwasanaeth Camddefnydd Cyffuriau a Alcolol (DDAS) - Swyddfa Sir Gâr
01554 705710
Crossroads (Cymorth i Ofalwyr)
01267 235151 Ext. 2054

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd