Show Side Menu
Useful Resources

Rhagnodiadau Ychwanegol

Nid ydym rhagor yn cymryd gofyniadau am rhagnodiadau dros y ffon. Gallwch gorchymyn mewn sawl ffordd. Gallwch ddychwelyd y bonyn ar yr ochr dde o'r rhagnodiadau i'r meddygfa drwy law, drwy bost neu drwy fax (01267 234422). Gallwch hefyd wneud cais i'ch fferyllfa enwebyd i wneud cais ar eich rhan.  Efallai bydd eich fferyllfa enwebyd yr derbyn cais am rhadnodiadau dros y ffon. Rydym hefid yn cynnig cyfle i chi archebi rhagnodiadau ychwanegol trwy ddefnyddio gwasanaeth ar-lein MHOL 'My Health On-line'.  Os rydych a doddorbeb defnyddio y gwasanaeth yma, cysylltwch a'r derbynfa.

Mae eisiau arnom o leiaf bedair awr ar hugain o rybudd i ni brosesi eich cais. Dylech gynnwys amlen â stamp a'ch cyfeiriad arni os hoffech i ni ei bostio i chi. Mae pob fferyllfa lleol yn galw'n ddyddiol ar ol 2.00yp i gasglu rhagnodiadau ac mae rhai yn gallu cludo y meddyginiaeth i chi yn eich cartref. Os oes eisiau y gwasanaeth hyn arnoch bydd yn rhaid i chi gysylltu gydach fferyllfa arferol.

MHOL - Mae hwn yn wasanaeth ar-lein ac ar agor 24 awr y dydd.

 

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd