Show Side Menu
Useful Resources

GDPR - Hysbysiad Preifatrwydd

MEDDYGFA SAN PEDR

Fel rydym yn defnyddio eigh cofnodion meddygol

Gwybodaeth pwysig i gelifion

  • Mae'r practis yn delio gyda confnodion meddygol o dan yr amddyffyniad data a chyfrinachedd.
  • Rydym yn rhannu cofnodion meddygol gyda y rhai hynnu sydd yn cymryd rhan mewn darparu gofal a triniaeth.
  • Mewn rhai amgylchiadau byddwn hefid yn rhannu cofnodion meddygol am ymchwil meddygol, er engraifft, i ddarganfod pam mae pobl yn mynd yn sâl.
  • Rydym yn rhannu gwynbodaeth pan maer gyfraith yn ei gweud yn ofynnol, er engraifft, i atal lledaenu clefydau heintus neu i gadarnhau bod y gofal sydd yn cael ei ddarpari yn sâf.
  • Mae gennych yr hawl i gael copi o'ch confondion meddygol.
  • Mae gennych yr hawl i wrthod bod eigh gwybodaeth personol yn cael ei ddefnyddion am ymchwil neu i gynllunio gwasanathau meddygol.
  • Mae gennych yr hawl bod unrhyw gamcymeriad wedi'i gywiro, ar hawl i gwyno i'r 'Information Commissioner's Office'.
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd