Show Side Menu
Useful Resources

Cynorthwywch Ni I Gynorthwyo Chi

Rhai Tipiau I Wneud Bywyd Yn Rhwyddach

1. Ceisiwch gyrraedd eich apwyntiad yn brydlon os gwelwch yn dda. Os rydych yn hwyr rydych yn cadw y doctor a hefyd pob claf sydd i'w weld ar eich hol. Efallai ni fydd y meddyg neu nyrs yn gallu eich gweld os byddwch yn cyrraedd ty allan i amser yr apwyntiad.

2. Ceisiwch rhoi gymaint o rybydd ag sy'n bosib os nad ydych yn gallu cadw'r apwyntiad. Mae'r apwyntiadau yma yn ddefnyddiol iawn i gleifion eraill.

3. Mae'r meddygon yn ceisio cadw'n brydlon. Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda. Bydd y derbynydd yn eich cynghori os mae'r meddyg yn rhedeg yn hwyr neu os mae'r meddyg ar ddyletswydd wedi cael eu alw allan i wneud galwad cartref mewn brys. Os rydych yn meddwl bydd eich problem yn cymryd mwy na 10 munud gofynwch i'r derbynydd am apwyntiad ymestynol.

4. Os yn bosib peidiwch a dod a rhes o faterion i un apwyntiad. Mae'n well i wneud sawl apwyntiad gyda un neu ddau broblem.

5. Os oes eisiau rhagnodiadau ychwanegol gofynnwch am rhain ar y man derbyn a ddim yn ystod yr ymgynghori.

6. Mae'r gwasanaeth 'tu allan i oriau' yn wasanaeth argyfwng. Dylid ei ddefnydio yn y dull yma.

7. Os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd salwch bydd eich cyflogydd yn gallu darparu tystysgrif SC2 i'ch gorchuddio dros y saith diwrnod cyntaf o'r salwch.  Ar ôl hyn bydd yn rhaid gwneud apwyntiad gyda'r meddyg am dystysgrif pellach. Mae'n bosib dyddio yn ôl y tystysgrif. Mae'r tystysgrif SC2 hefyd ar gael ar y we.

8. Cyfrifoldeb y claf i'w ffonio am ganlynidau profion. Byddwn yn ddiolchgar os bydd y galwadau yma rhwng 2.00yp a 5.00yp. Bydd hyn yn rhoi amser i'r meddyg rhoi sylwadau arnynt.

9. Gofynwn i chi fod yn gwrtais a farchus tuag at y meddyg, staff y practis a'r staff atodedig pob amser. Rydym yn ceisio rhoi gwasanaeth o safon uchel a byddwn yn eich trin hefyd yn gwrtais a pharchus.

10. Mae'r hawl gennych i weld eich cofnodion meddygol, o dan rheol y gyfraith.

11. Os nad ydych eisiau i rhywbeth cael ei gofnodio yn eich cofnodion meddygol a wnewch yn siwr i ddweud wrthom. Os ydych yn sylwu ar rhywbeth anghywir, eto, a wnewch chi ddweud wrthom.

12. Os oes newidiaeth yn eich enw neu cyfeiriad a wnewch chi hysbysu y derbynyddion i wneud yn sicr bod eich manylion personol yn gywir. Os ydych yn cael triniaeth neu yn disgwyl triniaeth efo'r ysbyty lleol dylwch hefyd hysbysu yr adran priodol.

Ffyrnigrwydd Neu Difriaeth Geiriol

Ni fydd unrhyw ddigwyddiad lle mae'r claf yn ffyrnig neu yn sarhau tuag at un o'r meddygon, aelod o'r staff neu unrhyw berson arall yn yr adeilad yn dderbyniol. Bydd pob mater unigol yn cael ei drafod mewn cyfarfod nes cyrraedd cytundeb y mwyafrif. Fe all y digwyddiad arwain at y claf gael ei symud o rhes y practis.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd