Show Side Menu
Useful Resources

Cyngor Dros y Ffon

Mae'r meddygon ar gael fel arfer rhwng 11.30yb a 12 hanner dydd i gymryd galwadau ffôn. Ar adegau eraill, mae'n bosibl eu bod nhw'n gweld cleifion ac mae torri ar draws yn gallu bod yn boendod ac efallai yn ofidis i'r claf sydd gyda'r meddyg ar y pryd. Oherwydd hynny, gofynnwyd i'r staff beidio â tharfu ar y meddyg oni bai ei fod yn alwad frys. Os na fydd yn meddyg ar gael pan fyddwch yn galw bydd manylion eich gofyniad yn cael ei gymryd a bydd y meddyg yn eich galw yn ôl.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd