Show Side Menu

Clinigau

Clinig Diabetic

Dydd Mawrth 9.00yb - 12.30yp

Dydd Mercher 9.00yb - 12.30yp a  2.00yp - 5.00yp

Clinig Asthma/ COPD Dydd lau 9.00yb - 5.00yp
Clinig Dolur y Galon Dydd Mawrth ail a pedwaredd
9.00yb - 12.30yp a 2.00yp - 5.00yp
Clinig Imiwneiddio Plant Dydd Llun 2.00yp - 3.30yp
Clinig Arolygiaeth Iechyd Plant Dydd lau 9.00 yb - 11.30yp
Clinig Cyn Geni Dydd Mercher 12 hanner dydd - 4.00yp
Clinig Fflebotomi Pob Dydd 
9.00yb - 10.00yb
Gofal atal cenhedlu yn cynwys ffitio torch/Nexplannon Gwahanol ddyddiau ag amserau
Profion ceg y groth  Gwahanol ddyddiau ag amserau
Clinig Cyn Geni  Clinig HRT
Clinig Chwistrelliad i'r Cymal  Chwistrellu'r Clustai
Imiwneiddio  Imiwneiddio gwyliau
Hyrwyddio lechyd  
Cadw golwg ar bwysedd gwaed  
Llawfeddygaeth Lleddf  
   
   

 

St Peter's Surgery - Meddygfa San Pedr - St Peter's Street , Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1AH
  • Telephone 01267 236241 (24 hours/awr)
Meddygfa San Pedr - Heol San Pedr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1AH
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top