Show Side Menu
Useful Resources

Canlyniadau Profion

Ffoniwch ar ôl 11.00 y bore os gwelwch yn dda er mwyn rhoi amser i'r meddyg cael golwg ar y canlyniadau a rhoi sylwadau arnynt. Oherwydd cyfrinachedd, rhoddir gwybodaeth i'r claf dan sylw yn unig. Ni all y Derbynyddion drafod materion meddygol ond byddant yn eich cyfeirio at feddyg neu nyrs os oes eisiau rhagor o gyngor arnoch.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd