Show Side Menu

Canlyniadau Profion

Ffoniwch ar ôl 11.00 y bore os gwelwch yn dda er mwyn rhoi amser i'r meddyg cael golwg ar y canlyniadau a rhoi sylwadau arnynt. Oherwydd cyfrinachedd, rhoddir gwybodaeth i'r claf dan sylw yn unig. Ni all y Derbynyddion drafod materion meddygol ond byddant yn eich cyfeirio at feddyg neu nyrs os oes eisiau rhagor o gyngor arnoch.

St Peter's Surgery - Meddygfa San Pedr - St Peter's Street , Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1AH
  • Telephone 01267 236241 (24 hours/awr)
Meddygfa San Pedr - Heol San Pedr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1AH
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top