Show Side Menu
Useful Resources

Arall Gwasanaeth

RHIF NEWN ARGYFWNG 

RHIF MEWN ARGYFWNG (PAN MAE'R MEDDYGFA AR GAU) 111 or 0845 4647

Cleifion Dros Dro

Mae croeso i gleifion sy'n aros yn ardal y meddygfa dros dro cael ei gweld gan y meddyg.  Mae ymwelwyr tramor, o wledydd gyda cytundeb meddygol cydgyfnewid yn cael eu gweld yn rhad ac am ddim.  Bydd rhiad i ymwelwyr o wledydd lle does dim cytundeb cydgyfnewid talu am weld y meddyg. Gall y derbynyddion rhoi cyngor o'r tâl sydd wedi ei argymell gan y BMA.

Gwaith di-GIG

Mae'r meddygon yn perfformio y gwaith canlynol: yswiriant, cyflogaeth, gyrru ac arholiadau meddygol erail sef tystysgrif preifat, cais yswiriant ag yn y blaen.  Gallwch drefnu rhain gyda'r derbynyddion. Pa bynnag oherwydd bod y waith yma ty allan ir GIG bydd yna dâl sydd wedi cael ei argymell gan y BMA.  Mae'r cwmni yswiriant perthnasol yn talu am yr arholidau meddygol bywyd.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd