Show Side Menu
Useful Resources

Apwyntiadau

Apwyntiadau

Er mwyn gweld meddyg, mae'n rhaid i chi wneud apwyntiad naill ai'n bersonol neu dros y ffôn. Er eich bod wedi cofrestru gyda'r meddygfa, mae croeso i chi weld unrhyw feddyg yn y practis. Fodd bynnag, mae'n amlwg yn fantais cadw at yr un meddyg i drafod un afiechyd penodol er mwyn sicrhau gofal cyson. OS NAD YDYCH YN GALLU CADW APWYNTIAD RHOWCH WYBOD I NI, DA CHI, ER MWYN I NI FEDRU EI ROI I RYWYN ARALL.

Apwyntiadau Brys

Gallwch gael apwyntiad y diwrnod hwnnw os eglurwch wrth y derbynnydd bod taer am hynnu, ond efallai ni fydd yn bosibl bob amser gyda meddyg arbennig.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd