Show Side Menu

Apwyntiadau

Apwyntiadau

Er mwyn gweld meddyg, mae'n rhaid i chi wneud apwyntiad naill ai'n bersonol neu dros y ffôn. Er eich bod wedi cofrestru gyda'r meddygfa, mae croeso i chi weld unrhyw feddyg yn y practis. Fodd bynnag, mae'n amlwg yn fantais cadw at yr un meddyg i drafod un afiechyd penodol er mwyn sicrhau gofal cyson. OS NAD YDYCH YN GALLU CADW APWYNTIAD RHOWCH WYBOD I NI, DA CHI, ER MWYN I NI FEDRU EI ROI I RYWYN ARALL.

Apwyntiadau Brys

Gallwch gael apwyntiad y diwrnod hwnnw os eglurwch wrth y derbynnydd bod taer am hynnu, ond efallai ni fydd yn bosibl bob amser gyda meddyg arbennig.

St Peter's Surgery - Meddygfa San Pedr - St Peter's Street , Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1AH
  • Telephone 01267 236241 (24 hours/awr)
Meddygfa San Pedr - Heol San Pedr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1AH
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Back to top