Show Side Menu
Useful Resources

Amserau Ymgynghori a'r

  Bore Prynhawn
Dydd Llun 9.00 - 11.30yb 2.00 - 5.30yp
Dydd Mawrth 9.00 - 11.30yb 3.30 - 5.30yp
Dydd Mercher 9.00 - 11.30yb 3.30 - 5.30yp
    2.00 - 3.30yp
(cangen o'r feddygfa yng Ngholeg Y Drindod)
Dydd lau 9.00 - 11.30yb Dim Meddygfa
    (2.30 - 3.30yp archwilidau meddygol preifat)
Dydd Gwener 9.00 - 11.30yb 3.30 - 5.20yp

PAN FYDD Y FEDDYGFA AR GAU

Mae'r gwasanaeth Galw IECHYD ar gael pob 24 awr trwy alw 0845 4647 (www.nhsdirect.wales.nhs.uk). Tîm meddygol sydd yn cael eu blaenori gan nyrsys ac maent yn rhoi cyngor a gwybodaeth meddygol. Os ydych eisiau triniaeth meddygol ar frys pan fydd y meddygfa ar gau bydd rhaid ffonio 111. Mae'r gwasanaeth 111 ar hyn o bryd yn gweithredu triniaeth brys ar rhan y Bwrdd lechyd Lleol. Dylid galwadau yn ystod y cyfnod yma i.e. cyn 8.00 y bore ac ar ol 6.30 yr hwyr, drwy'r penwythnos a pob Gwyl y Banc, fod yn alwadau mewn brys yn unig. Bydd 111 yn cymeryd manylion ac yna yn pasio rhain i'r tîm meddygol. Byddwch yn cael naill au cyngor dros y ffon, neu cael eich gweld mewn safle gofal cyntaf yn Ysbyty Glangwili neu Ysbytu Tywysog Philip, neu yn cael ymweliad cartref gan y meddyg.

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Home Chairs UK Ltd